OFERTA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • Logopeda podczas każdych zajęć obserwuje mowę dziecka i dostosowuje terapię do jego indywidualnych potrzeb
 • Po około 2 spotkaniach w zależności od zaburzenia mowy  terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dziecka mający na celu poprawę mowy i wymowy.
 • W naszych programach terapeutycznych staramy się sprostać indywidualnym potrzebom dziecka i dostosowywać oraz uzupełniać ewentualne inne terapie w których uczestniczy dziecko.
 • „Podążanie za dzieckiem” jest naszym najważniejszym celem – wtedy dziecko może uczestniczyć w zajęciach bez stresu i czerpać radość z nauki.
 • Programy terapeutyczne są dostosowane do wieku i potrzeb dziecka w taki sposób by przynosiły wymierne efekty i poczucie sukcesu.
 • Dzieci otrzymują karty pracy oraz wytyczne do ćwiczeń w domu, aby utrwalać materiał językowy w czasie zabawy z rodzicami.
TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA®
 • Terapeuci
 • Prawo do stosowania Metody Tomatisa oraz zgodę na używanie nazwy Metody mają osoby i ośrodki zaaprobowane przezTomatis Developpement SA, organizację nadzorującą Metodę Tomatisa na świecie.
  Osoby prowadzące terapię mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Gabinet posiada zgodę na prowadzenie terapii Metodą Tomatisa, terapię prowadzi Dominika Wyrzykowska lub Sylwia Rysiukiewicz - terapeutki posiadające międzynarodowy certyfikat potwierdzony przez Tomatis Developpement SA.

 

 • Lista objawów mogących wskazywać na zaburzenia uwagi słuchowej, kwalifikujących do treningu słuchowego

 

  • zaburzenia koncentracji uwagi, nadwrażliwość na dźwięki,
  • błędna interpretacja pytań, mylenie podobnie brzmiących słów,
    • konieczność powtarzania poleceń, monotonny głos, ubogie słownictwo,
    • trudności z czytaniem i pisaniem, niemuzykalność, słaba koordynacja,
    • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe, niewyraźne pismo, mylenie strony lewej i prawej,
    • męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofywanie się.
   • Terapia Metodą Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)
   • Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.
   • Efekt 3D- film poniżej
   • Dlaczego ucho jest takie ważne?
  •  

   Ucho, według Tomatisa, spełnia u człowieka 3 podstawowe funkcje: 

   • Funkcja równowagi
    Przedsionek (który jest częścią ucha wewnętrznego) kontroluje równowagę, koordynację i napięcie mięśniowe. Wszystkie mięśnie ciała, łącznie z mięśniami oczu są kontrolowane przez system przedsionkowy. Odgrywa on również kluczową rolę w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.
    Jednym z celów Metody Tomatisa jest regulacja funkcji przedsionkowej i usprawnianie przebiegu procesów integracji sensorycznej. Jest to pierwszy krok w przewracaniu komunikacji!

    

   • Funkcja energetyzująca
    Mózg potrzebuje bodźców, które docierają do niego za pośrednictwem wszystkich zmysłów. Jednak narządem zmysłu, który dostarcza najwięcej bodźców jest ucho. Dostarcza ono aż 80 % energii niezbędnej do funkcjonowania mózgu.
    Ta energia zapewnia lepszą świadomość sytuacji, lepszą koncentrację, lepszą pamięć, większe zdecydowanie i gotowość działania, większość witalność oraz lepszą umiejętność słuchania.

    

   • Funkcja słuchania
    Gdy funkcja ta zostaje zburzona, możemy zaobserwować trudności z analizą, przystosowaniem się i lateralizacją słuchową. Może to prowadzić do problemów z rozumieniem, powodować szybkie męczenie się, drażliwość i wycofanie. Słabsza jest też koncentracja uwagi i zapamiętywanie.
   • 6 minut aby poznać Metodę Tomatisa
INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji układu przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego.

Metoda skierowana jest głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie: równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności naśladowania i powtarzania sekwencji ruchowych.

W terapii SI biorą również udział dzieci lękowe, wycofane, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne, z osłabioną sprawnością manualną, dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę.

Terapię SI bazuje na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Korzystamy z najnowszych narzędzi do oceny procesów SI

Terapię prowadzi Pani mgr Karolina Dobrowolska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta MAES i wad postawy

Fizjoterapeuta, terapeuta Si, terapeuta MAES. Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zdobyłam doświadczenie podczas pracy z pacjentami oraz wielu szkoleń. Dążę do tego, aby cały czas się rozwijać poszerzając swoją wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne Podczas terapii staram się stworzyć przyjazną atmosferę, aby dziecko czuło się komfortowo i mogło w pełni wykorzystać swój potencjał.

 

Terapię prowadzę wykorzystując kursy, szkolenia :

- terapia MAES 

- Si I stopień. Neurologiczne podstawy integracji Sensorycznej

- Si II i III stopień. Diagnoza i terapia.

- pnf podstawowy

- masaż tkanek głębokich 

- diagnostyka różnicowa

- dziecko ryzyka 

- zaburzenia samoregulacji u niemowląt

- chód w hemiplegii

 

Terapia MAES

Terapia MAES to nowoczesne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz podobnymi zaburzeniami neuro-rozwowjowymi. Może być prowadzona u dzieci w każdym wieku, u których problem neurologiczny uniemożliwia prawidłowy rozwój. To holistyczna terapia, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty towarzyszące uszkodzeniu mózgu : zaburzenia sensoryczne, postrzegania, procesów kognitywnych, komunikowania się i zachowania, epilepsję, wtórne problemy układu mięśniowo-szkieletowego. Podczas terapii jest wykonywana szczegółowa analiza ruchu oraz strategii, którymi posługuje się dziecko, aby pracować nad wygaszeniem nieprawidłowych wzorców, które są przeszkodą w dalszym rozwoju dziecka.

 

Terapię prowadzi Pani mgr Karolina Dobrowolska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta MAES i wad postawy

Wkładki ICB i terapia wad postawy

Wkładki ortopedyczne ICB

Firma ICB Medical jest jednym z czołowych producentów wkładek termoplastycznych na świecie. Od czasu wynalezienia i wyprodukowania, po opatentowanie unikalnej technologii podwójnej gęstości wkładek ortopedycznych. Firma ICB założona w Australii przez podiatrów wykorzystuje wiedzę kliniczną i techniczną doświadczonych terapeutów w celu zapewnienia najlepszych technik biomechanicznych i produktów leczniczych największej jakości.

Wkładki ICB są dopasowywane indywidualnie do każdego pacjenta. Wykonanie wkładek poprzedza wywiad, badanie stóp i postawy w statyce i dynamice oraz analizę chodu.

Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka coś niepokojącego w obrębie stóp, zapraszamy na darmową  kosultację. Zadzwoń, aby umówić się na wizytę.

 

Terapia wad postawy jest to zestaw ćwiczeń dobranych indywidualnie do potrzeb dziecka, których celem jest korekta wad postawy takich jak : postawa skoliotyczną, plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, plecy okrągło-wklęsłe, stopa szpotawa, stopa koślawa, stopa końsko-szpotawa, płaskostopie, kolana szpotawe, kolana koślawe..

 

Terapię prowadzi Pani mgr Karolina Dobrowolska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta MAES i wad postawy

Konsultacja Logopedyczna
 • Wywiad z opiekunami dziecka. Logopeda zapyta o przebieg ciąży, porodu i rozwój dziecka od narodzin po dzień dzisiejszy. Ważne jest dla nas jak przebiegało karmienie dziecka, jak przebiegał rozwój ruchowy- to wszystko ma wpływ na to jak się kształtuje mowa. Jeśli posiadają Państwo dodatkowe badania specjalistyczne dziecka – badania słuchu, diagnoza SI itp.- prosimy o zabranie ich na pierwsze spotkanie
  · Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem -ciekawa aktywność, układanka, zachęcenie dziecka do swobodnej wypowiedzi W tym czasie logopeda obserwuje jaki jest stan mowy dziecka, czy wypowiedzi są zrozumiałe i czy dziecko buduje swoje wypowiedzi adekwatnie do wieku
  ·  Obserwacja budowy i sprawności narządów artykulacyjnych - wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń przed lustrem. W tym czasie logopeda ocenia sprawność języka, warg oraz prawidłową budowę narządów artykulacyjnych.
  ·  Badanie kwestionariuszem obrazkowym to badanie ma na celu ocenę wymowy poszczególnych głosek, wychwycenie wad wymowy, które w wieku przedszkolnym często się pojawiają
  ·  Obserwacja rozumienia mowy przez dziecko

Zajęcia trwają zawsze 50 minut i kosztują 80 zł. Pierwsza wizyta może trwać do 60 minut, gdyż logopeda udziela porady i podsumowuje wstępną diagnozę.

Konsultacja Neurologopedyczna


• Konsultacja również noworodków i małych dzieci z problemami rozwojowymi

•    Wywiad z opiekunami dziecka-
 przebieg ciąży, porodu i rozwój dziecka od narodzin po dzień dzisiejszy. Ważne jest jak przebiegało lub przebiega karmienie dziecka, jak przebiegał rozwój ruchowy- to wszystko ma wpływ na to jak się kształtuje mowa. Jeśli posiadają Państwo dodatkowe badania specjalistyczne dziecka – badania słuchu, diagnoza SI, konsultacje neurologiczne itp.- prosimy o zabranie ich na pierwsze spotkanie

• Obserwacja budowy i sprawności narządów artykulacyjnych
W zależności od wieku dziecka – wykonywanie prób diagnostycznych w sposób bierny – neurologopeda ogląda budowę narządów, sprawdza odruchy w obrębie twarzy, ocenia napięcie mięśniowe itp. Lub w sposób czynny – poprzez określone próby diagnostyczne

•Ocena kinestezji artykulacyjnej (w zależności od wieku dziecka)
•    Orientacyjne badanie słuchu oraz pamięci słuchowo-słownej
•    Ocena umiejętności  naśladowania
•    Ocena rozumienia mowy
•    Podsumowanie i zalecenia do pracy w domu