KADRA

logopeda

mgr Dominika Wyrzykowska - Neurologopeda

Neurologopeda, Pedagog specjalny-Logopeda, Terapeuta Metody Tomatisa®, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersystetu SWPS w Warszawie. Jestem neurologopedą i pedagogiem specjalnym oraz mamą dwóch wspaniałych chłopców. Pracuję z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem. Potrafię z każdym odnaleźć wspólny język. Na moich zajęciach staram się, aby dzieci odnajdywały radość i chęć współpracy. Myślę, że najważniejszą rolą logopedy jest kształtowanie (oprócz wymowy) przede wszystkim mowy jako interakcji z drugą osobą, komunikacji. Praca z dziećmi to moja pasja – daje mi dużo energii i siły. Ukończyłam studia podyplomowe z Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS. Studia umożliwiły mi rozwijanie mojej pasji jaką jest terapia logopedyczna dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz pracę z dziećmi bardzo małymi. Ukończyłam także 5-letnie studia z logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, które umożliwiły mi zdobycie wiedzy na temat różnych zaburzeń mowy. Staż w Fundacji Synapsis pozwolił mi lepiej zrozumieć potrzeby dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, terapeutycznym punkcie przedszkolnym dla dzieci z autyzmem oraz w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO w każdym z tych miejsc prowadzę terapię logopedyczną dzieci z różnymi typami niepełnosprawności oraz wprowadzam komunikację wspomagającą i alternatywną m. in. Mówik, Makaton itp. Ukończyłam kurs AAC u mgr Aliny Smyczek, oraz kurs MAKATON. Prowadzę terapię w gabinecie logopedycznym od 2009 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem pozwoliło mi lepiej poznać ich specyficzne potrzeby i trudności językowe i pozajęzykowe.

logopeda2

mgr Elżbieta Tarnowska - Surdolopeda

Wykształcenie wyższe Logopeda, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego - specialność logopedyczna oraz nauczycielska Doświadczenie w terapi logopedycznej Pierwsze doświadczenia w pracy logopedy zbierała w szkołach podstawowych na terenie Grodziska Mazowieckiego w ramach projektu UE Człowiek – najlepsza inwestycja. Obecnie pracuje w przedszkolach niepublicznych w Warszawie. Jest Instruktorem ZHP, a także animatorem zabawy. Ukończyła kursy z zakresu opóźnionego rozwoju mowy dziecka oraz pedagogiki zabawy i technik relaksacyjnych. Praca, którą wykonuję, łączy dwie moje pasje – językoznawstwo oraz kontakt z ludźmi, zatem dostarcza mi ogromnej satysfakcji, więc staram się cały czas zdobywać nowe doświadczenia i pogłębiać wiedzę.

mgr Sylwia Krzywik - Neurologopeda

Wykształcenie wyższe pedagog specjalny-Logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Doświadczenie w terapi logopedycznej Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole specjalnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „ Symultaniczno-Sekwencyjna metoda czytania” „Move To Learn”, szkolenie z metody Biofeedback. Uczyła się wprowadzać komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Zna różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy-szwedzki system komunikacji dla osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. Uczestniczyła w różnorakich kursach dotyczących wspieranie rozwoju dziecka będącego we wczesnym wspomaganiu rozwoju, w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy. Aktualny kierunek rozwoju zawodowego to terapia neurologopedyczna, co oznacza pracę z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, afazją, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Motto:Każdy z nas odczuwa potrzebę porozumiewania się z innymi, nie każdy jednak wie, jak tego dokonać.

agata

mgr Agata Piłat - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej Ayers SIAT® GSID®, Terapeuta Ręki. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Medycznego Instytutu Fizjoterapii. Uczestniczyłam w szkoleniach Makaton stopnia I i II oraz PECS I stopnia. Pracuję z dziećmi z różnymi potrzebami i dysfunkcjami, głównie ze spektrum autyzmu. W swojej pracy stawiam na pełen komfort dziecka i patrzę na jego potrzeby. Skupiam się na jego mocnych stronach i prawidłowych relacjach społecznych. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i spełnienia – jako terapeucie jak i człowiekowi. Doświadczenie zdobywałam w placówkach terapeutycznych i integracyjnych. Obecnie pracuję w przedszkolach integracyjnych i szkole integracyjnej. Prowadzę terapię włączając w nią rodzica by mógł kontynuować pracę z dzieckiem w domu.