KADRA

logopeda

mgr Dominika Wyrzykowska - Neurologopeda

Neurologopeda, Pedagog specjalny-Logopeda, Terapeuta Metody Tomatisa®, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersystetu SWPS w Warszawie. Jestem neurologopedą i pedagogiem specjalnym oraz mamą dwóch wspaniałych chłopców. Pracuję z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem. Potrafię z każdym odnaleźć wspólny język. Na moich zajęciach staram się, aby dzieci odnajdywały radość i chęć współpracy. Myślę, że najważniejszą rolą logopedy jest kształtowanie (oprócz wymowy) przede wszystkim mowy jako interakcji z drugą osobą, komunikacji. Praca z dziećmi to moja pasja – daje mi dużo energii i siły. Ukończyłam studia podyplomowe z Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS. Studia umożliwiły mi rozwijanie mojej pasji jaką jest terapia logopedyczna dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz pracę z dziećmi bardzo małymi. Ukończyłam także 5-letnie studia z logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, które umożliwiły mi zdobycie wiedzy na temat różnych zaburzeń mowy. Staż w Fundacji Synapsis pozwolił mi lepiej zrozumieć potrzeby dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, terapeutycznym punkcie przedszkolnym dla dzieci z autyzmem oraz w Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO w każdym z tych miejsc prowadzę terapię logopedyczną dzieci z różnymi typami niepełnosprawności oraz wprowadzam komunikację wspomagającą i alternatywną m. in. Mówik, Makaton itp. Ukończyłam kurs AAC u mgr Aliny Smyczek, oraz kurs MAKATON. Prowadzę terapię w gabinecie logopedycznym od 2009 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem pozwoliło mi lepiej poznać ich specyficzne potrzeby i trudności językowe i pozajęzykowe.

logopeda2

mgr Elżbieta Tarnowska - Surdolopeda

Wykształcenie wyższe Logopeda, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego - specialność logopedyczna oraz nauczycielska Doświadczenie w terapi logopedycznej Pierwsze doświadczenia w pracy logopedy zbierała w szkołach podstawowych na terenie Grodziska Mazowieckiego w ramach projektu UE Człowiek – najlepsza inwestycja. Obecnie pracuje w przedszkolach niepublicznych w Warszawie. Jest Instruktorem ZHP, a także animatorem zabawy. Ukończyła kursy z zakresu opóźnionego rozwoju mowy dziecka oraz pedagogiki zabawy i technik relaksacyjnych. Praca, którą wykonuję, łączy dwie moje pasje – językoznawstwo oraz kontakt z ludźmi, zatem dostarcza mi ogromnej satysfakcji, więc staram się cały czas zdobywać nowe doświadczenia i pogłębiać wiedzę.

mgr Sylwia Krzywik - Neurologopeda

Wykształcenie wyższe pedagog specjalny-Logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Doświadczenie w terapi logopedycznej Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole specjalnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „ Symultaniczno-Sekwencyjna metoda czytania” „Move To Learn”, szkolenie z metody Biofeedback. Uczyła się wprowadzać komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Zna różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy-szwedzki system komunikacji dla osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. Uczestniczyła w różnorakich kursach dotyczących wspieranie rozwoju dziecka będącego we wczesnym wspomaganiu rozwoju, w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy. Aktualny kierunek rozwoju zawodowego to terapia neurologopedyczna, co oznacza pracę z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, afazją, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Motto:Każdy z nas odczuwa potrzebę porozumiewania się z innymi, nie każdy jednak wie, jak tego dokonać.

Karolina2

mgr Karolina Dobrowolska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta MAES oraz Wad postawy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zdobyłam doświadczenie podczas pracy z pacjentami oraz wielu szkoleń. Dążę do tego, aby cały czas się rozwijać poszerzając swoją wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne Podczas terapii staram się stworzyć przyjazną atmosferę, aby dziecko czuło się komfortowo i mogło w pełni wykorzystać swój potencjał Terapię prowadzę wykorzystując kursy, szkolenia : - terapia MAES - Si I stopień. Neurologiczne podstawy integracji Sensorycznej - Si II i III stopień. Diagnoza i terapia. - pnf podstawowy - masaż tkanek głębokich - diagnostyka różnicowa - dziecko ryzyka - zaburzenia samoregulacji u niemowląt - chód w hemiplegii